DUK

1. Norime įsteigti uždarąją akcinę bendrovę. Kokia yra uždarosios akcinės bendrovės steigimo tvarka? Kokius dokumentus reikia parengti?
2. Norime reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę prie jos prijungiant kitą uždarąją akcinę bendrovę. Kokia būtų reorganizavimo tvarka? Kokius veiksmus reikia atlikti?
3. Įmonė kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo. Skolininkas uždaroji akcinė bendrovė. Teismas priteisė skolą ir išdavė vykdomąjį raštą, kurį vykdyti perduota antstoliui. Antstolis, nustatęs, kad skolininkas neturi jokio turto, vykdomąją bylą nutraukė. Ką galėtumėte patarti tokioje situacijoje? Kokių veiksmų dar galima būtų imtis?
4. Įmonė turi skolininką, kuris daugiau nei vienerius metus vengia atsiskaityti už atliktą darbą. Skolininkas pasirašė sąskaitą-faktūrą, bet jos neapmokėjo. Kokie galimi skolos išieškojimo būdai?
5. Butas sutartinės hipotekos pagrindu buvo įkeistas bankui. Ar galima perleisti įkeistą turtą kitam asmeniui?
6. Įmonės bankroto byloje vienas iš kreditorių pareiškė actio Pauliana ieškinį. Kuo skiriasi actio Pauliana taikymas bankroto bylose nuo įprasto actio Pauliana taikymo?
7. Noriu iškelti bankroto bylą. Kokius veiksmus man reikia atlikti?
8. Nusprendžiau mainų sutartimi perleisti savo turtą, kuris yra bendrojoje dalinėje nuosavybėje, tačiau bendraturtis pareiškė, kad pirmenybės teise jam turėjau pasiūlyti įsigyti savo turto dalį. Ar jis teisus?
9. Įmonė jau kelis mėnesius vėluoja sumokėti atlyginimą. Turiu įtarimą, kad įmonės finansinė padėtis yra sunki ir kad atlyginimo man nesumokės. Ką man tokiu atveju reikėtų daryti?
10. Ar galima kreiptis į teismą teisminės gynybos, jeigu pasibaigęs ieškinio senaties terminas?
11. Ar galima įkeisti turtą, jeigu yra keli norimo įkeisti turto savininkai?
12. Ar darbuotojas, pateikęs prašymą suteikti vaiko priežiūros atostogas, turi teisę grįžti į darbą joms nepasibaigus?
13. Kada turi būti nutraukiama terminuota darbo sutartis, jeigu pasibaigus darbo sutarties terminui darbuotojas yra laikinai nedarbingas (pvz., serga)?
14. Pagal ATPK 126 str. (vairavimas esant neblaiviam) dvejiems metams buvo atimta teisė vairuoti transporto priemonę. Ar galima prašyti šį terminą sutrumpinti? Į ką reikėtų kreiptis su tokiu prašymu?
15. Mes su vyru jau daugiau nei vienerius metus laiko nebegyvename kartu, santykiai pašliję ir nebematome bendros ateities. Kaip galima taikiai išsiskirti?
16. Teismas nuteisė mano vyrą už neatsargų sveikatos sutrikdymą ir jis ilgiau nei metus laiko jau praleido kalėjime. Vyras skirtis nenori. Kaip man išsiskirti su vyru?
17. Vyras nekartą yra mane sumušęs matant vaikams, įžeidinėja, žemina tiek vaikų, tiek draugų bei šeimos akivaizdoje. Kaip nutraukti santuoką?

Paslaugos